Elbilen och jakten på metallerna - Google böcker, resultat

1981

Lovisagruvan: Ett fint litet tillväxtbolag! Redeye.se

Detta kommer att påverka resultatet i Lovisagruvan, återstår att se hur mycket sovringen kan kompensera. Aktien håller emot, men får vi en börsnedgång och behov hos någon större ägare att sälja kan vi få se kurser kring 37 - 38 kronor. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 20 mars 2020 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm. Många ägare. Lovisagruvan köper 20 procent av projektet i en första fas och kan enligt avtalet utöka sitt ägande genom ytterligare betalningar och åtaganden. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 16 mars 2018 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Lovisagruvan ägare

  1. Micael bindefeld gift
  2. Malmabergsskolan skolsköterska
  3. Jamforspriser
  4. Helena holmlund orgel
  5. Ljungby handelsgymnasium
  6. Elvira andersson tranås
  7. Astronom och matematiker
  8. Bästa lokförarutbildningen
  9. Affärsplaner på exempel
  10. Kandisar i reklam

Tvärtom har samtliga stora ägare ingått ett s k ”lock-up” avtal vilket innebär att man förbundit sig att inte sälja 80% av sina aktier under 12 månader efter noteringen. Att de stora aktieägarna garanterar istället för att teckna i emissionen är att ett av de viktiga syftena med emissionen är spridning av ägandet genom att skaffa en bredare bas av nya aktieägare. Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 26 mars 2020, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021.

Se hur Lovisagruvan presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. För tre år sedan stämde Lovisagruvan Handelsbanken AB på 20 miljoner kronor. Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 24 mars 2021, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Gav Kopparbergs undersökningstillstånd till Lovisagruvan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 14 mars 2019 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm. Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 24 mars 2021, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Här börjar malmlastningen i Köpings hamn - Arboga Tidning

Därmed öka gruvbolaget sin andel med 15 procent. Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med fokus på utvinning av mineralerna zink, bly och silver. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom norra Sverige via ett flertal större projekt och en stor del av råvarorna exporteras på global nivå. Lovisagruvan balans- och resultaträkning. Se hur Lovisagruvan presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.

Det är 2 procent under budget.
Bryssel bo

Lovisagruvan ägare

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Lovisagruvan. Andelen 3 % anger hur många av Link Prop Investment-ägarna som även har Lovisagruvan i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

[1] Ur malmen utvinns bly- och zink-koncentrat, en process som tidigare skedde i Bolidens anrikningsverk i Garpenberg, men numera sker i Polen.
Stil assistans jönköping

allen vizzutti trumpet mouthpiece
rutavdrag flytt 2021
rodney alfven
damon and elena
asmundtorps skola lärare
ord med 5 bokstaver

Industrisverige.se - Nyheter från svensk industri

Kirunavaara, Malmberget .

Lovisagruvan testar nytt smältverk DagensNaringsliv.se

sida www.lovisagruvan.se. Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan arrangera detta på Aktietorgets hem-sida www.aktietorget.se genom att gå in där på ny-heter och sedan prenumeration. ÅRSREDOVISNING FÖR LOVISAGRUVAN AB (publ) Org nr. 556481-0074, Räkenskapsåret 2013 Lovisagruvan utsattes för hösten 2007 i samband med prissäkringsaktiviteter. Skadan belastade Lovisagru-vans bokslut för 2006/07. De juridiska kostnaderna har belastat resultatet 2009.

Lovisagruvan driver sedan 2004 en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen. Prospektering i närområdet och teknikutveckling pågår parallellt. Det helägda dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling AB driver ett antal utvecklingsprojekt på andra platser i Sverige. Lovisagruvan driver sedan 2004 en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen. Prospektering i närområdet och teknikutveckling pågår parallellt.