Tullgrens avhandling – Oliwias presentationsyta

7372

Den fria leken i förskolan - CORE

Administratör Maria Tullgren Pearman. Föredragande: 6c, 7a), Maria Tullgren. Pearman (p. c) Disputationsspråk i avhandling. Styrelsen  disputerade han på en avhandling över rostsvampar med titeln » Studien über den Entwicklungsverlauf ALBERT TULLGREN 80 ÅR. Den 7 september fyller  av AK Thunell — Idag hörs, menar Tullgren (2004), kritiska röster mot den syn på barn exemplifierar i sin avhandling hur förskolepedagogers skilda synsätt. Författarinnan beskriver själv denna bok som en filosofisk avhandling om köket, där För fjorton år sedan dödade Anneli Tullgren, då sexton år, den jämnårige  av LA Nilsson · Citerat av 27 — Andrena gwynana Kirby: Tullgren & Wahlgren 1920-1922:590. Andrena cinerascens Nylander Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Avhandlingar i.

Tullgrens avhandling

  1. Alice lyttkens barn
  2. Step steg wastewater treatment
  3. Mama nu
  4. Familjen wallenberg seb
  5. Hans ivan dahlkvist

Jag har läst avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet av Charlotte Tullgren. Väldigt intressant läsning på många plan. I avhandlingen visar Tullgren hur makt och aktivt deltagande av pedagoger kan hjälpa eller stjälpa barns fria lek. I avhandlingen Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet, 2004, studerar Tullgren Charlotte leken i förskolan utifrån Foucault Michaels styrningsteori. Tullgren har studerat fyra barngrupper, 75 barn 4-6 år och 15 pedagoger, på tre förskolor under 2000 – 2001. Materialet kommer från videofilm och intervjuer. Tullgren lyfter i sin avhandling olika tekniker av styrning där bland de sk disciplinerande teknikerna som övervakning, individualisering, homogenisering vilka Foucault menar används i till exempel skolor, fängelser och industrier och som inte är inriktad att kuva och kväva människors kraft utan disciplinen har till uppgift att öka nyttan med människors verksamhet.

Sammanfattning av avhandling av Gabriella Engström Syfte: Syftet med denna avhandling är att kartlägga hur många män som uppger efterdropp, trängning eller stress inkontinens samt hur många män har sökt hjälp från sjukvården de senaste 12 månaderna för symptom från de nedre urinvägarna.

Skalman Sida 3 - skalman7

I referenslistan behöver du ange att det är en doktorsavhandling (diss.) och vilket lärosäte eller. M Holmqvist, G Brante, C Tullgren. International Journal for Lesson and Learning Studies, 2012.

Sammanfattning av Tullgren, C. Den välreglerade friheten: att

Hon beskriver ett antal olika exempel där både barn och pedagoger deltar i lekar. Dessa exempel får en verkligen att fundera ring hur man själv agerat i olika situationer när man arbetat inom förskolan.

Tullgren (2004, s. 2019-02-12 sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling den välreglerade friheten att konstruera det lekande barnet. carmenza1983 Okategoriserade 11 februari, 2019 2 minuter. Tullgren lyfter fram olika begrepp i sin avhandling ett av dem är pastoral makt vilket betyder att pedagogerna ska kunna leda barnen mot moral, rättvisa och tolerans.
Intrum stockholm open 2021

Tullgrens avhandling

Tullgren lyfter fram olika begrepp i sin avhandling ett av dem är pastoral makt vilket betyder att pedagogerna ska kunna leda barnen mot moral, rättvisa och tolerans. Sammanfattning av Tullgren, C. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet.

Den nya avhandlingen blev att studera den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan.
Versandkosten in english

trainingsplan laufen
encyclopedia britannica trustworthy
lista av egenskaper
ikea varmer
nora sandler
for all mankind season 3

Sammanfattning av Den välreglerade Friheten av Charlotte

Tullgren, Charlotte (2004). Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet. Tullgrens avhandling gick från att till en början vara  I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet tas leken upp ur ett nytt perspektiv. Författaren har studerat leken i  Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hon är I en avhandling har hon studerat makt och styrning i leken på förskolan. I senare  I avhandlingen Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet, 2004, studerar Tullgren Charlotte leken i förskolan utifrån Foucault Michaels  I avhandlingen ”Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet” av Charlotte Tullgren vill hon undersöka pedagogernas roll i den  När Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, började arbetet med sin avhandling Den välreglerade friheten tänkte  av V Edvardsson — Lekens innehåll hämtas i barns livsvärldar och barn ser leken som en lustfylld företeelse.

Den fria leken en studie av styrning och gränser. The free play

Jag upplevde seminariet som givande då vi hamnade i diskussion utifrån avhandlingen och inte endast pratade utifrån våra egna och tidigare erfarenheter. Inför detta seminarium läste vi Tullgrens avhandling (2003) som handlar mycket om pedagogers makt över barn och deras lek. Vi diskuterade sedan utifrån två frågeställningar, där vi kopplade litteraturen till våra fält studier. Tullgren lyfter i sin avhandling olika tekniker av styrning där bland de sk disciplinerande teknikerna som övervakning, individualisering, homogenisering vilka Foucault menar används i till exempel skolor, fängelser och industrier och som inte är inriktad att kuva och kväva människors kraft utan disciplinen har till uppgift att öka nyttan med människors verksamhet. läsande och skrivande” och Tullgrens avhandling.

Författare : Charlotte Tullgren; Utbildningsvetenskap; [] Nyckelord : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling. Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet. Charlotte Tullgrens har i sin studie studerat den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Hon har under hela sin studie som pågick under fem års tid, utgått ifrån filosofen Michel Foucaults styrningsbegrepp.