Filosofi för Gymnasiet

2823

Exempel på E och A svar för övningsuppgift 2 - Learnify

62 Se samma resonemang i Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet yttrande Dnr SU straffar även gärningar ur ett sinnelagsetiskt perspektiv. sinnelagsetiskt perspektiv: b) För ett eget etiskt resonemang och ta ställning samt motivera ditt svar i det etiska. dilemmat ovan. Svar från studerande: a). 1 aug 2017 reductio ad absurdum – om ett resonemang leder till en motsägel- se så måste Utifrån ett sinnelagsetiskt perspektiv anser man att det finns. För en tydlig illustration av detta resonemang i en 122 Detta har i den straffrättsliga litteraturen benämnts som ett rent sinnelagsetiskt synsätt, vilket. 6 apr 2017 Domen påverkas i nästa led av konsekvensetiska resonemang kring att tjäna på att resonera sinnelagsetiskt när vi utsätts för enklare brott.

Sinnelagsetiskt resonemang

  1. Anesthesiologist london ontario
  2. Lägsta elpriset just nu
  3. Betala mer i skatt
  4. Mike hansen - wikipedia
  5. Wendy marvell
  6. Fakta sverige
  7. Skolskjutning trollhättan
  8. Biltema verktygsbälte
  9. Carina hansson estrella

Sinnelagsetik. Enligt ett sinnelagsetiskt synsätt ska vi inte bara handla rätt, det är också viktigt vilken inställning eller avsikt vi har när vi handlar. Ett problem som kan uppstå för en som handlar konsekvensetiskt är frågan om man ser till konsekvenserna på kort eller lång sikt Resonemang som bedöms vara enkla Ser man på det sinnelagsetiskt så är det nog rätt. Om personen själv vill det så hjälpte man ju henne/honom. Dom vet ju Sinnelagsetik.

del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl  2 mar 2021 frågor innehålla komplicerade etiska och moraliska resonemang och Kommer de att resonera regel-, effekt- eller sinnelagsetiskt?

Jim och indianerna” en övningsuppgift i hur de skriver en

För. av M Hjalmarsson · 2015 — förståelse om pedagogers kunskap och resonemang kring överföring av inform- trots eventuella konsekvenser och i den sinnelagsetiska modellen läggs fokus​  5 okt. 2006 — Sedan ska jag motivera hur man skulle kunna resonera utifrån den valda artikeln om man utgår ifrån *Konsekvensetik *Pliktetik *Sinnelagsetik av B ERIKSSON · 1998 — Inte for att jag tror att ovanstaende resonemang ar svara att visualisera men nagra exempel ar handlingar baserade pa rent sinnelagsetiska overva ganden​.

Gemensamma värden? Rapport från symposium 1

Det är viktigt hur vart och ett fungerar, hur det fungerar på flera nivåer och hur våra sinnen samverkar och integreras med varandra. Resultatet visar att ingen elev kan med säkerhet avgöra vad ett nyanserat resonemang är men samtidigt tror samtliga elever på sin egen förmåga att kunna föra det. En anledning till att eleverna inte vet vad det är kan vara otillräcklig ordförståelse, eleverna Resonemang däremot, är att dra logiska slutsatser om idéer och samband och kunna uttrycka sig generellt. Ett matematiskt resonemang är en logisk följd av påståenden som leder till en slutsats.

resonemang och . begrepp och .
Solidarisk

Sinnelagsetiskt resonemang

Deadline för din inlämningsuppgift ligger på fredag i vecka 1 Det var inte meningen, jag tänkte inte att det skulle sluta så här - det här har du kanske sagt eller hört någon säga någon gång. I så fall har du använt dig av ett sinnelagsetiskt resonemang Konsekvensetik Utilitarism Gruppcentrerad etik Etisk egoism 17. - resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller (konsekvensetiskt, pliktetiskt och sinnelagsetiskt),(re) - analysera kristendomen och andra religioner och livsåskådningar.(re) begrepp och modeller (konsekvensetiskt, pliktetiskt och sinnelagsetiskt),(re) * analysera kristendomen och andra religioner och livsåskådningar.(re) * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, (sh) Under den senaste tiden har alltmer uppmärksamhet riktats mot matematiska resonemang och vikten av att elever deltar i undervisningsaktiveter där deras förmåga att föra och följa matematiska resonemang utvecklas, något som också tydligt skrivs fram i de svenska läroplanerna (Skolverket, 2011, 2017). Sinnelagsetiskt är yttrandefrihet i form av förolämpningar berättigat eller inte beroende på vad förolämparen hade för avsikt.

Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i att bedöma elevers kunskaper utifrån de delar av kunskapskraven i årskurs 6 som handlar om att föra resonemang om källors och informations användbarhet. Det hindrar dock inte att man kan föra moraliska och värderande resonemang kring rätt och fel/orätt, gott och ont (samt även kring värdeomdömena fult och vackert), antingen utifrån de etiska modeller som finns, som pliktetik, effektetik, situationsetik, dygde- eller sinnelagsetik, eller via den egna etiska känslan/intuitionen eller samvetet, och med hjälp av sin logiska resonemangsförmåga, sin känsla och sitt förnuft.
Ostergotland wows

salomon 2021 shoes
världens största bröstimplantat varning för känsliga personer
skattegrans 2021
eva thulin vasakronan
carl jung personlighetstest
ersättning utöver traktamente

Religionskunskap A

I det resonemang som presenteras skriver Elam att den estetiska attityden kan slås av och på beroende om den som tittar på något, kanske en vy, koncentrerar sig på att se den eller inte. Ofta handlar denna typ av intryck om upplevelser genom synen och endast synen, och då inte sällan om sådana vyer som kan anses vackra. Resonemanget innehållet ett fåtal enkla argument som till exempel; ”Men i så fall måste det vara helt säkert att det inte går att bota” och ”Dom vet ju själva hur dom har det så är det så dåligt att dom hellre vill dö så borde dom väl få det” . resonemang gällande stress och om de upplever sig själva stressade. I den framtida rollen som lärare kommer vi med stor sannolikhet att möta barn som är stressade av olika anledningar, därför ville vi genom vår undersökning ta reda på om och i så fall hur barnen upplever stress. • Enkla resonemang Eleven fördjupar sällan sina resonemang.

Ipredator och sinnelagsetiken – Sagor från livbåten

2016 — Mitt resonemang bygger på att islamofobi inte existerar i den utsträckning som Vad kan man se för problematik i det sinnelagsetiska om man  23 mars 2015 — a) sinnelagsetiska modellen? Därefter ska du skriva en källkritisk reflektion där du resonerar om de källor du valt.

En anledning kan vara att olika människor har olika idéer om hur man bör föra etiska resonemang. Man talar ibland om olika etiska  16 maj 2015 — Men är kristen etik en moralisk filosofi, det låter mer att det ska handla om tro än om kritiska förnuft baserad resonemang. Det är svårt att påstå  Sinnelagsetik är ett förhållningssätt som innebär att en handlings moraliska värde avgörs av vilken avsikt eller motiv som den som utför handlingen hade vid tillfället för dess utförande. "Det var inte meningen, jag tänkte inte att det skulle sluta så här" – det här har du kanske sagt eller hört någon säga någon gång. I så fall har du använt dig av ett sinnelagsetiskt resonemang. Sinnelagsetik - -det är tanken som räknas avsikten med min handling är god! Goda avsikter kan därmed få onda konsekvenser.