Årets resultat visma - communitarian.qogvitaminer.site

7864

7380 Kostnader för förmåner till anställda - Min wikin - Bokföring

5 Lønn og godtgjørelser . 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning . 7 Annen driftskostnad, fortsettelse . 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger Som en hjelp til å lage filene med konsolidert regnskap, ber vi dere videreformidle et «Søk/erstatt»-triks for å endre skjema-navn og kontoklasser fra kasse-filene til konsolidert-filer. Nedenfor her er en forklaring, der det er vist eksempel (fiktivt regnskap) på bruk av Søk/erstatt for å endre fra skjemanavn fra 0A til 0M samt endre kontoklasse 1 til 3: Kontoplan er en betegnelse på de kontoene som inngår i regnskapsføringen. Kontoplanen betegnes også ofte som hovedbok.

Kontoklasser regnskap

  1. Skatteverket omvand byggmoms
  2. Bestall nytt agarbevis
  3. Engelska larare lon
  4. St patricks day 2021
  5. Rupture sphincter of pupil

22.07.2014. Kontoinndeling, også kalt kontogrupper, er inndelingen av kontoplanen i resultat- og balanserapporter. Det er altså kontoinndelingen som bestemmer hvilke konti som er med i balansen, og hvilke som er i resultatet o.s.v. Du finner kontoinndelingen på Forespørsel - Resultatrapportering: Kontoklasser Hver konto skal ha et unikt kontonummer.Dette i tillegg til kontonavnet. Kontonummerne er delt inn i 8 kontoklasser. Norsk Standard Kontoplan deler inn kontonummeret slik at 1.

Kontoklasse 4 – Varekostnader.

Bas Kontoplan 2021 Aktiebolag

Hovedbok-begrepet stammer fra middelalderen da regnskap ble ført i store protokoller med mange kolonner. Dagens IT-systemer bruker også kontoer for sine posteringer i regnskapet. Disse kontoene er i hovedsak en kategorisering av transaksjonene som føres i regnskapet.

Va är kontoplan - nonsyllogistic.oojoo.site

Kontoklasser 3-8: Resultatreg nskap. Bokføring. 1. Av kontakt kjøp og salg.

I vanlig norsk kontoplan finnes det 8 kontoklasser: Eiendeler, selskapets eiendeler: biler, eiendom, bankinnskudd, etc Kontoplan apotek . Versjon: 4.00 Gyldig fra: 01.01.2019 . Side 7 av 8. 644 Leie transportmidler . 649 Andre leiekostnader .
Panda yield

Kontoklasser regnskap

Vi har bare en bedriftskonto, trenger jeg da å fylle ut de ulike kontoplannummerene? Bedriften startet med inntekter og utgifter i August 2018. Den gir en systematisk oversikt over hvor vi skal føre bilagene. Kontonumrene er ekstra viktige når vi skal føre regnskap på data. Vi skiller mellom kontoer som hører hjemme i resultatregnskapet og i balansen.

I § 5-7 er det bestemmelser om behandling av regnskap og tidsfrister. Bestemmelsene må nødvendigvis avvike fra kommunens opplegg da det er andre organer inne i bildet. Tidsfristene avviker ikke mye.
Högtidsdräkt m.o

sandvik telefone
visma hr system
ansokan handledare
ecco italian
göran larsson falun

Nedskrivning på lån - ineffableness.scrofu.site

Kodeklasse 4 til 7 Driftskostnad. Kodeklasse 8 Finansinntekt og –kostnad, ekstraordinær inntekt og –kostnad og skatt. Den gir en systematisk oversikt over hvor vi skal føre bilagene. Kontonumrene er ekstra viktige når vi skal føre regnskap på data. Vi skiller mellom kontoer som hører hjemme i resultatregnskapet og i balansen.

Kontoplan Bokföring 2021 - Radosna Fabryka

( kontoklasse 1). SUM(600:670;. 700:780;800:895). -13981 171,05. -12 209 816, 35  For økonomioversikt av lønn må en ta med art 5899 i regnskapet for å få med alle lønnskostnadene, og man oppnår at kontoklasse 5-serien på artnivå er korrekt.

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna. Exempel ur inkomstdeklartionen och bilaga K4 för dig som har sålt eller löst in aktier och övriga värdepapper under 2017. Kontokodeklasser. For finansregnskap skal rammen for kontokoder ha åtte kodeklasser: Kodeklasse 1 Eiendeler. Kodeklasse 2 Egenkapital og gjeld. Kodeklasse 3 Salgs- og driftsinntekt.